Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Οι δρόμοι του βαμβακιού “από το χωράφι στο ράφι”

Οι δρόμοι του βαμβακιού στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών.

Στις 5/11/2021 μία ομάδα μαθητών με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, ξεκίνησαν να βαδίζουν σε νέους δρόμους. Στους δρόμους του βαμβακιού στην Ημαθία και η αφετηρία ήταν το Εκκοκκιστήριο ιδεών  στην Βέροια.

Ενημερώθηκαν για την καλλιέργεια του βαμβακιού γενικά και ειδικότερα για την ιστορία της καλλιέργειας του βαμβακιού στο νομό Ημαθίας. Δόθηκε η δυνατότητα σε όλη την ομάδα να δει την διαδρομή του βαμβακιού από το χωράφι στο ράφι.

Παράλληλα επισκεφτήκαν την έκθεση 16 καλλιτεχνών οι οποίοι φιλοτέχνησαν μία συλλογή 30 έργων με θέμα το βαμβάκι. Η επίσκεψη στον πολυχώρο έκλεισε με μία σειρά από δραστηριότητες  με θέμα την έκφραση των εντυπώσεων των μαθητών από την δράση μέσω της ζωγραφικής και της ύφανσης σε απλό αργαλειό.

Η παραπάνω δράση ήταν ή 1η από μία σειρά δράσεων και διδακτικών επισκέψεων της ομάδας, με την επόμενη επίσκεψη της στους δρόμους του βαμβακιού, σε εκκοκκιστήριο.