Νέα ΚΥΑ για “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία“

Με την υπ. αριθμ. 28458 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1427 – 24.03.2022 εκκινεί η υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία“. Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 1427 – 24.03.2022 .