ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023-2024

Α)    ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΕ 01 ΕΒΠ

2. ΠΑΛΑΙΟΓΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΔΕ 01 ΕΒΠ

Β)    ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΕ