ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ_2017-2018

 

            Το πρόγραμμα  προεπαγγελματικής εκπαίδευσης υποστηρίζει τους μαθητές του σχολείου μας  να οργανώσουν τη προσωπικότητα τους, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να αποκτήσουν  προεπαγγελματικές δεξιότητες και να προσανατολιστούν επαγγελματικά.

 

 

 

 

 

 

  Μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν βασικές και γνωστικές  και κοινωνικές δεξιότητες και να αποκτήσουν δυνατότητα για απλή εργασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Α΄ Τετράμηνο οι μαθητές εργάζονται  στις θεματικές ενότητες:
  • Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη
  • Πληροφόρηση:     1.  Είδη επαγγελμάτων και περιγραφές
                                       2.  Σχέση εκπαίδευσης και εργασίας
  • Κοινωνικές Δεξιότητες – Επικοινωνία
  • Η λήψη απόφασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Β΄ Τετράμηνο  οι μαθητές εκπαιδεύονται :
  • στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων  στο θερμοκήπιο  ανθοκομίας του σχολείου μας
  • στη λειτουργική χρήση των εργαλείων και υλικών
  • στη συμπεριφορά και κανόνες  εργασίας
  • στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας

 

 

             Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος καθιστά το σχολείο λειτουργικό και αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα της κοινωνικής και εργασιακής πραγματικότητας και ελπίζουμε πως θα επιτύχει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων μας,  στο αντικείμενο της εκπαίδευσής τους, με τη συνδρομή και συνεργασία σχολείου,  οικογένειας,  κοινότητας.

 

 

Πωλίνα Χριστοφορίδου
Εκπαιδευτικός ΕΑΕ