ΦΩΤΟ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ 2017-2018
( 13  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 – ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ )