ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ_2017-2018

  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η          

             Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η αισθητική απόλαυση της μουσικής κατά τη μουσική εκτέλεση, ακρόαση και δημιουργία. Στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής, οι μαθητές μαθαίνουν να τραγουδούν με ευχαρίστηση, να συνοδεύουν τα τραγούδια με κίνηση ή με κρουστά όργανα, να αναπτύσσουν την ακουστική τους ικανότητα και τις μουσικές τους δεξιότητες.

 

 

 

                   Μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδια και δημιουργικές εργασίες τα παιδιά μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο να κατανοούν βασικά στοιχεία της μουσικής και να συνδέουν τη μουσική με τις άλλες τέχνες και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε μουσικές δραστηριότητες, γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.

 

Τροκάνα Αρίστη
Μουσικός ΕΑΕ