ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2022-2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2022-2023
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΠΟΛΥΣΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.   ΖΗΝΑ ΕΛΕΝΗ  ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
3.  ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4. ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΠΕ 79.01ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
5. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ 89.01ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
6. ΛΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΠΕ 88.01ΓΕΩΠΟΝΩΝ
7.   ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ 88.05ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8. ΜΠΙΛΣΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΕ 11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9. ΝΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛΠΕ 88.04ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ 80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
11. ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
12. ΡΑΪΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΠΕ 89.02ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
13. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑΠΕ 08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ