ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ID GAMING

Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus ID GAMING 2020-1-PT01-KA204-078873 που πραγματοποίησε το τμήμα της Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν παρών στην εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων.