ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023-2024

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕΕΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2023-2024
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΠΕ 30ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑΠΕ 28ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
3. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΠΕ 21ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
4. ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑΠΕ 23ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΠΕ 25ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ