ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕΕΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2022-2023
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗΠΕ 30ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΑΤΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑΠΕ 23ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΠΕ 21ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠΕ 28ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΠΕ 25ΣΧ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ 29ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ