Δ.Τ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ “ΤΕΧΝΟΚΕΡ” _13-02-2018

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α     Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 

    Αλεξάνδρεια, 13-02-2018

 

                    Η Διεύθυνση του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά την βιοτεχνία παραγωγής κεριών  «Τεχνοκέρ», με έδρα στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης ( www.technoker.gr ), για την ευγενική της δωρεά προς το σχολείο μας σημαντικής ποσότητας κεριών, τα οποία είναι χρήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών μας.

 

                                                                                                                                  Ο  Διευθυντής
                                                                                                    Λαζής  Νικόλαος