Οι δρόμοι του βαμβακιού στα Μακεδονικά εκκοκκιστήρια Κρουστάλης Ευάγγελος Α.Ε.

Το ταξίδι στους δρόμους του βαμβακιού στην Ημαθία στο πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας συνεχίστηκε.

Στις 18/11/2021, Ο διευθυντής, μία ομάδα μαθητών με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους Ραϊκίδη Αργύριο και Μαρούδα Δημήτριο, επισκεφτήκαν τα Μακεδονικά εκκοκκιστήρια Κρουστάλης Ευάγγελος Α.Ε.  

Κατά την επίσκεψη τους, παρακολούθησαν όλη την γραμμή παραγωγής, από την παραλαβή, εκκόκκιση,  δεματοποίηση και με την παραπάνω δράση ενημερώθηκαν για την διαδικασία εκκόκκισης του βαμβακιού.

Ευχαριστούμε θερμά τα Μακεδονικά εκκοκκιστήρια Κρουστάλης Ευάγγελος Α.Ε.  για την ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και για την δυνατότητα που έδωσαν στους μαθητές μας, με την παραπάνω δράση, να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες με βιωματικό τρόπο.