Επιμορφωτικό σεμινάριο για τον τρόπο καλής συνεργασίας με μαθητές συνδρόμου down από την κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού – Λουκίδου.(Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής. Α.Π.Θ.)

Στα πλαίσια μιας σειράς δράσεων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ( άξονας 4ος) υλοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου δια ζώσεις εκπαίδευση στη σχολική μονάδα. Καλεσμένη γι΄ αυτό το σκοπό ήταν η για πολλά χρόνια ομότιμη καθηγήτρια γενετικής του Α.Π.Θ. κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού – Λουκίδου.

Στην συνάντηση αυτή δόθηκε απλόχερα στους εκπαιδευτικούς, η τεράστια εμπειρία της καθηγήτριας, για τους τρόπους συνεργασίας με νεαρά άτομα του συνδρόμου down, ώστε να υπάρχει βελτίωση στη σχέση αυτή (εκπαιδευτικών και μαθητών με το σύνδρομο αυτό).

Μετά την διάλεξη παρουσιάστηκε μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συζήτηση που ακολούθησε. Η κα Χατχησεβαστού έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς παιδιών με σύνδρομο Down και πιο πολύτιμες απαντήσεις στην πληθώρα ερωτήσεων που είχαν οι εκπαιδευτικοί.